آزمایشگاه رهپویان دانش کولاک با تجهیزات مجهز آزمایشگاهی و تیم متخصص و باتجربه، آماده همکاری با دانشگاه ها، پژوهشگران، اساتید و علاقه مندان در زمینه غذایی، آرایشی و بهداشتی برای اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی و آموزش تجهیزات و روش آزمون های ارائه شده میباشد.

زیرگروه های

مشاوره در طرح های پژوهشی (Research)