روغن ها از نمونه محصولات غذایی پرمصرف به شمار می روند که استفاده از آن در بسیاری از وعده های غذایی اجتناب ناپذیر است. با توجه به جایگاه روغن در سبد مصرفی خانوار و وجود دیدگاه های مختلف در مورد روغن های مصرفی، افراد را به نوعی سردرگمی در انتخاب یک روغن خوراکی مناسب برای مصرف دچار نموده است.

زیرگروه های

چیپس، روغن و چربی ها (OIL &CHIPS)