کنجاله و خوراک دام

جزئیات

خوراک دام مجموعه اي مواد غذائي است که قادر است همه عناصر و مواد ضروري بدن دام و طيور را در حد نياز برطرف کند. این خوراک می تواند از ترکيب مشخصي از انواع غلات همچون گندم و جو و ذرت ، سبوس، تفاله چغندرقند, گلوتن ذرت، کنجاله سويا، کنجاله تخم پنبه , کنجاله تخم آفتابگردان, روغنهاي گياهي و مواد افزودني مجاز در جيره هاي طيور و ... تهيه شود.

استفاده از خوراک دام براي تغذيه دام و طيور به واسطه ايجاد تغذیه مناسب و نیز امکان مصرف ضايعات صنعتي و پسماند هاي کشاورزي بسیار قابل توجه می باشد.

آزمون های قابل انجام کنجاله:

1-رطوبت

2-پروتئین خام

3-چربی- سوکسله

4-فیبر

5-خاکستر کل و خاکستر نامحلول در اسید

6-نمک

7-رطوبت

8-اوره، اوره آز و ازت آمونیاکی

9-کلسیم

10-اوره آز

11-کلرید

12-سولفات

زیرگروه های

کنجاله و خوراک دام (Animal Feed)