جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-66821838

انکوباتور

دستگاه انکوباتور
 

این وسیله جهت تولید دماهای مناسب برای رشد میکروارگانیسم های مختلف تعبیه شده است و با توجه به تنوع دستگاه˓ طیف حرارتی متعددی را شامل می شود.

برند دستگاه: INB400˓MEMMERT55INB

 

 

INCUBATOR

 

Incubator is a device used to create optimal temperature for several microorganisms. It covers wide thermal range