جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-66821838

کلنی کانتر

دستگاه کلنی کانتر
Colony counter

دستگاهی الکتریکی جهت شمارش باکتری ها و میکروارگانیسم های موجود در محیط کشت آگار می باشد. دستگاه دارای یک صفحه شیشه ایست که به بخش های 1 سانتی متری و 3 میلی متری تقسیم شده است که باعث شمارش دقیق تر می گردد. هم چنین نور و ذره بین و قلم دیجیتال سبب راحتی هر چه بیشتر شمارش می شود

برند دستگاه: FUNKE GERBER محصول آلمان

 

 

Biological procedures often rely on an accurate count of bacterial colonies and cells. Colony counters are used to estimate a liquid culture’s density of microorganisms by counting individual colonies on an agar plate, slide, mini gel, or Petri dish. The instrument  has a glass plate that is divided into 3 mm or 1 cm sections to aid in more accurate counting. Also, .the presence of the lamp and digital pen  and magnifier makes it easier to count.