جاده قدیم کرج – بعد از شیر پاستوریزه – خیابان فتح نهم – پلاک 46
021-66821838
ردیف نام دستگاه مختصر تاریخ درج بازدید لینک
1 اتوکلاو استل دستگاه اتوکلاو استل برای استرلیزاسیون و تهیه محیط کشت به کار می رود. 23 مه 2020 208 لینک مطلب
2 انکوباتور جهت تولید دماهای مناسب برای رشد میکروارگانیسم های مختلف 26 مه 2020 193 لینک مطلب
3 کلنی کانتر شمارش باکتری ها و میکروارگانیسم های موجود در محیط کشت آگار 26 مه 2020 195 لینک مطلب
4 میکروسکوپ اپتیکال بزرگ نمایی ذرات ریز 26 مه 2020 126 لینک مطلب
5 طیف سنج جذب اتمی روشی است که در آن اتم های گازی آزاد امواج الکترومغناطیس را در طول موج مشخص جذب می کنند تا سیگنال قابل اندازه گیری تولید کنند 26 مه 2020 133 لینک مطلب
6 اف تی آی آر طیف سنج مادون قرمز 26 مه 2020 162 لینک مطلب
7 کروماتوگرافی گازی اندازه گیری ﻣﻘﺪار استرول ها و تری ترپن دی الکل ها 26 مه 2020 122 لینک مطلب
8 کروماتوگرافی مایع کروماتوگرافی مایع یک تکنیک در شیمی است 26 مه 2020 171 لینک مطلب
9 کروماتوگرافی یونی کروماتوگرافی یونی یک روش تحلیلی است که در آن گونه های یونی با مکانیسم تعادل یونی از یکدیگر جدا میشوند. 26 مه 2020 127 لینک مطلب
10 تیتراتور پتانسیومتری اتومات تیتراتور پتانسیومتری اتومات به عنوان یکی از تجهیزات مهم و ضروری آزمایشگاهی مطرح می باشد. 26 مه 2020 124 لینک مطلب
11 دستگاه اندازه گیری نیتروژن دوماس دستگاه اندازه گیری نیتروژن دوماس به منظور سنجش سریع میزان پروتئین ابداع شده است. 26 مه 2020 125 لینک مطلب
12 دستگاه استخراج کننده فیبر دستگاه استخراج کننده فیبر، وسیله ای جهت اندازه گیری فیبر خام در محصولات کشاورزی می باشد. 26 مه 2020 116 لینک مطلب
13 دستگاه اکسی تست در دستگاه اکسی تست، جذب اکسیژن توسط ترکیبات حساس انواع محصولات غذایی و کشاورزی به عنوان پایداری اکسیداتیو در شرایط تسریع یافته بررسی می گردد. 26 مه 2020 120 لینک مطلب
14 دستگاه استخراج کننده چربی (سوکسله) اتومات دستگاه استخراج کننده چربی (سوکسله)، دستگاهی است که طی پنج مرحله چربی ترکیبات را استخراج کرده، موجب کاهش زمان استخراج چربی به روش سوکسله می گردد. 26 مه 2020 121 لینک مطلب